Tin mới
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
ADMISSION REQUIREMENT 2019 -2020. ( TYPE OF INTERNATIONAL STUDENTS )

ADMISSION REQUIREMENT 2019 -2020.   
                        ( TYPE OF INTERNATIONAL STUDENTS )

 YÊU CẦU ĐĂNG KÝ HỌC 2019 -2020  ( SINH VIÊN QUỐC TẾ )
 
 
I.                 Requirements :                                                 Yêu cầu
1.  Student age :    18 – 28 years old.             Học sinh tuổi từ 18 – 28
2. All accdemic documents ( minimum secondary school graduate or the equivalent )             Tất cả bằng cấp                ( tối thiểu hoàn thành khóa học phổ thông)
 
3.      Medical checkup            Giấy khám sức khỏe                            
4.      Police clearance certificate : Good         Lý lịch tư pháp :Tốt    
5.      Passport minimum one year validity      Hộ chiếu ít nhất còn giá trị 1 năm
6.      International students who are not native speakers of English, must be take Viet Nam language course 6 months.  – Sinh viên quốc tế không phải là người nói tiếng anh bản ngữ bắt buộc phải học khóa tiếng việt 6 tháng.
 
 
II.               Become International Student.    Các bước để trở thành sinh viên quốc tế.
Complete application form                   Hoàn thành đơn đăng ký
Pay application fee                                 Trả phí đăng ký
Get acceptance letter                            Nhận thư mời
Pay tution fee                                          Trả học phí                                                      
Get money receipt                                  Nhận hóa đơn trả phí
Receive Visa letter confirmation         Nhận visa
 
·        For further information please cta.vietnam@gmail.com to find out more.