Tin mới
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
Types of Vietnamese visa - Các loại Visa Việt Nam

Types of Vietnamese visa

Popular types of Vietnam visa:

  • Tourist visa  (DL) - No longer than 1 month 
  • Business visa (DN) - No longer than 3 months 
  • Student/internship visa (DH)- No longer than 12 months
  • Working visa (LĐ) - No longer than 24 months