Tin mới
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
REGISTRAL - PHÒNG HỌC VỤ

REGISTRAL

The Registrar supports students from admission right through to your graduation.

Areas where we can help include:

 • admissions
 • enrolments
 • academic policies and compliance
 • student systems and data
 • program and course administration support
 • student records administration
 • student billing and tuition fees
 • assessment and examinations
 • completions and graduations.

 

Phòng Học Vụ CTAVN

 Hỗ trợ các hoạt động trọng yếu liên quan đến việc quản lý sinh viên từ thời điểm đăng ký nhập học đến khi tốt nghiệp.

Các hoạt động chính gồm:

 • đăng ký nhập học
 • nhập học
 • các chính sách liên quan đến học thuật và việc tuân thủ
 • hệ thống và dữ liệu sinh viên
 • hỗ trợ quản lý các chương trình học và môn học
 • quản lý bảng điểm và thành tích có liên quan của sinh viên
 • học phí và thanh toán
 • thi cử và đánh giá
 • hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp