Tin mới
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
School of Computer Science and Engineering – Khoa Công Nghệ Thông Tin

             School of Computer Science and Engineering – Khoa Công Nghệ Thông Tin

ACADEMIC PROGRAMS – Chương Trình Đào Tạo

SCSE offers two academic programs: Computer Science (Bachelor of Engineering of Information Technology in Computer Science) and Network Engineering (Bachelor of Engineering of Information Technology in Network Engineering). The programs equip students with in-depth knowledge in Information Technology, applying theories to designing and developing software programs or network systems. SCSE completely uses English for teaching courses in order to train students with technical skills and valuable soft skills including using English fluently in international working environment, good team working and effective communication skills.
Students have opportunities to apply knowledge to solve problems in modern, well-equipped, and energetic learning environment.

CSE cung cấp hai chương trình học: Khoa học Máy tính (Cử nhân Kỹ thuật Công nghệ Thông tin về Khoa học Máy tính) và Kỹ thuật Mạng (Cử nhân Kỹ thuật Công nghệ Thông tin trong Kỹ thuật Mạng). Các chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về Công nghệ thông tin, áp dụng các lý thuyết để thiết kế và phát triển các chương trình phần mềm hoặc hệ thống mạng. SCSE hoàn toàn sử dụng tiếng Anh cho các khóa học giảng dạy để đào tạo sinh viên có kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm có giá trị bao gồm sử dụng tiếng Anh trôi chảy trong môi trường làm việc quốc tế, làm việc nhóm tốt và kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

Sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, năng động, đòi hỏi nhiều hoạt động làm việc nhóm để rèn luyện kỹ năng.

CAREER OPPORTUNITY – Cơ Hội Nghề Nghiệp

Graduates will be well-positioned to apply for roles with high payment in Vietnamese or global companies. The top graduates get important positions in well-known IT companies, banks and enterprises. Several graduates pursue master’s and doctoral degrees with full or partial scholarships in top overseas universities in USA, UK, and Australia.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn toàn có thể tìm được công việc phù hợp với khả năng và mức lương cao ở các doanh nghiệp CNTT hàng đầu trong và ngoài nước. Trong thực tế, sinh viên các khóa vừa qua đã có việc làm rất vững chắc ở các công ty CNTT nổi tiếng  hoặc các ngân hàng, doanh nghiệp . Ngoài ra, khá nhiều sinh viên đã tốt nghiệp đang tiếp tục theo học lên bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ với học bổng toàn phần hoặc bán phần ở các trường Đại học hàng đầu trên thế giới như: Mỹ, Anh, Úc,

 

RESEARCH – Định Hướng Nghiên Cứu

In line with the CTAVN’s objective of becoming a research-oriented institute, SCSE offers comfortable research environment for faculty members. Several main research directions are listed as follows:

 • Networking and Distributed Systems
 • Computer Vision and Machine Learning
 • Data Mining, Semantic Web and Business Intelligence
 • Wireless Networks and Internet of Things
 • Network and System Security

Good students can take part in research projects to gain valuable experience in solving difficult problems.

 • Nghiên cứu khoa học rất được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và hoạt động hợp tác với doanh nghiệp. Một số hướng nghiên cứu chính tại Khoa:
  • Khoa học dữ liệu và máy học
  • Hệ thống phân tán và xử lý song song
  • Xử lý hình ảnh và thị giác máy tính
  • Mô hình hóa hình học và đồ họa máy tính
  • Mạng lưới vạn vật IoT
  • Bảo mật mạng máy tính và dữ liệu
  • Khai thác dữ liệu và xử lý dữ liệu lớn

 

CONTACT INFORMATION
School of Computer Science and Engineering – Email: cta.vietnam@gmail.com / Phone : 0466863604