Tin mới
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
ADMISSIONS SHORT COURE START FEB.2020

  ADMISSIONS SHORT COURE START FEB.2020

                      ( LOCAL STUDENTS AND INTERNATIONAL STUDENT IN VIETNAM –

                     SINH VIÊN VIỆT NAM VÀ SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐANG Ở TẠI VIỆT NAM )

  1. DURATION STUDY :  6 MONTHS – 1 YEAR                THỜI GIAN ĐÀO TẠO : 6 – 1 NĂM                 
  2. PROGRAM TRAINING :                                                  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Architecture

Moulding

Machine

Machine

Design

Media

Automation

Public Health

Industrial Facility

Textile and Fashion

Cooking

Electricity

Printing and Publishing

Automobile

 

Jewelry

 Electronics

Communication and IT

 

 

Hotel management

 

 

 

 

LOCATION : BACNINH CITY. VIET NAM ( FOR HANOI CAPITAL 25KM )