Tin mới
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
Vietnam education system
VIETNAM SYSTERM OF EDUCATION - HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM

VIETNAM SYSTERM OF EDUCATION - HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM

Trẻ em thường bắt đầu giáo dục tiểu học khi sáu tuổi. Giáo dục ở cấp độ này kéo dài trong 5 năm và là bắt buộc đối với tất cả trẻ em. 

VIET NAM EDUCATION

VIET NAM EDUCATION

Introduction  Since 1996, the Socialist Republic of Vietnam (Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam) has been divided into 58 provinces and five centrally controlled municipalities, namely those of the capital city Hanoi, Ho Chi Minh City (formerly Saigon), Can Tho, Da Nang and Hai Phong. The President is the head of state. Vietnam is a communist, single-party state, in which the Communist Party...

Sơ đồ hệ thống Giáo dục tại Việt Nam

Sơ đồ hệ thống Giáo dục tại Việt Nam

 Giáo dục Việt Nam để chỉ nền giáo dục Việt Nam dưới chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ 1976 đến nay). Nền giáo dục này là một sự tiếp nối của giáo dục thời